Làm thế nào để các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cải thiện liên tục của nhân viên? (Phần 1)

09/12/2019

(Tamly) - Các nhà lãnh đạo có thể tạo ra một môi trường khơi gợi cải thiện liên tục. Mặc dù mỗi nhân viên có trách nhiệm cải thiện cuộc sống và sự nghiệp của riêng họ, nhưng nếu bạn muốn tiến tới vai trò lãnh đạo cấp cao, bạn cần tập trung vào việc cải thiện nhiều hơn là chỉ tập trung vào công việc của chính bạn.

“Nếu bạn vẫn giữ vai trò tương tự trong hai năm, tôi đã thất bại.” Tuyên bố này được đưa ra bởi một Phó chủ tịch đối với một nhân viên đã làm việc ở công ty này ngay từ khi ra trường. Tuyên bố này đã có tác động lớn đến người nhân viên viên đó. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng giúp nhân viên tăng trưởng và phát triển như là một phần của vai trò của một nhà lãnh đạo.

Bây giờ, người đàn ông này đang nói chuyện cụ thể với một nhân viên mới, trẻ tuổi, một sinh viên mới tốt nghiệp đang đảm nhận công việc chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Thật không thực tế hay khôn ngoan khi nghĩ rằng mỗi người đều sẵn sàng tiến lên trong mỗi giai đoạn hai năm.

Công việc ở cấp độ cao hơn cần nhiều thời gian học hỏi hơn để có được sự cải thiện liên tục

Cấp độ công việc càng cao, bạn cần làm việc tại vị trí đó lâu hơn trước khi có thể tiến lên. Mặt khác, bạn chưa sẵn sàng cho các yêu cầu của cấp độ tiếp theo. Nhưng, bất kể cấp độ, nhà lãnh đạo cần phải luôn tìm kiếm cơ hội để giúp nhân viên của họ chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Tuy nhiên, khái niệm cải thiện liên tục không chỉ là tăng trách nhiệm và thăng chức. Cải tiến liên tục là về mọi khía cạnh trong sự nghiệp và cuộc sống công việc của bạn và cuộc sống cá nhân của bạn.

Mặc dù mỗi nhân viên có trách nhiệm cải thiện cuộc sống và sự nghiệp của riêng họ, nhưng nếu bạn muốn tiến tới vai trò lãnh đạo cấp cao, bạn cần tập trung vào việc cải thiện nhiều hơn là chỉ tập trung vào công việc của chính bạn.

Truyền cảm hứng cải tiến liên tục từ nhân viên của bạn

Cải thiện liên tục không chỉ là giúp nhân viên của bạn được thăng chức (mặc dù đó một phần chắc chắn là như vậy), đó là về việc cải thiện hiệu suất của họ trong công việc hiện tại. Đó cũng là về việc thay đổi công việc và trách nhiệm của họ khi họ cải thiện để có thể tiếp tục phát triển.

Cái sau phức tạp hơn. Bạn cần hoàn thành các nhiệm vụ tương tự, bất kể nhân viên thực hiện chúng trong công việc bao lâu. Nhưng, bạn hoặc nhân viên luôn có thể khám phá ra một cách tốt hơn để thực hiện một nhiệm vụ.

Giúp nhân viên của bạn học theo cách tốt hơn sẽ làm cho bộ phận của bạn trông tốt hơn. Quá trình cải tiến sẽ làm cho nhân viên của bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân và chuẩn bị cho họ được thăng chức lên một công việc khác, thậm chí là một động thái đột phá.

Một số nhà quản lý không muốn nhân viên tốt nhất của họ chuyển sang các công việc khác nhau, sau tất cả, nhân viên giỏi rất khó thay thế. Mặc dù cảm giác này là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu nhân viên của bạn không cảm thấy rằng họ có cơ hội cải tiến liên tục, dù sao bạn cũng sẽ mất nhân viên tốt nhất của mình. Bạn sẽ không có bất kỳ sự kiểm soát hay nói gì trong vấn đề này.

Nếu bạn tạo ra văn hóa mong đợi sự cải thiện và sau đó được tăng lương hoặc thăng chức (có thể thăng chức tại chỗ hoặc thăng tiến sang công việc mới), bạn sẽ thu hút loại nhân viên mà bạn yêu thích, những người lao động chăm chỉ, được thúc đẩy để cải thiện và thành công.

(Còn tiếp)

 

Theo Susan M. Heathfield (PH. biên dịch)

Nguồn: https://www.thebalancecareers.com/how-to-inspire-continuous-improvement-at-work-4582913