Mười cách để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn (Phần 2)

09/12/2019

(Tamly) - Bài trước đã giới thiệu 4 cách truyền cảm hứng, bài viết này sẽ giới thiệu nốt 6 cách còn lại.

5. Đổi mới, không chỉ là ý tưởng

Nhân viên muốn tạo ra ảnh hưởng. Cho phép họ trở thành một phần của các dự án dựa trên đổi mới trong công ty của bạn bằng cách để họ nhúng tay vào. Ý tưởng là quan trọng, nhưng là một phần của việc thực hiện các ý tưởng đi vào cuộc sống có thể là một cơ hội tăng trưởng thú vị và có ý nghĩa hơn cho nhân viên của bạn sẽ truyền cảm hứng cho họ thực hiện.

Ngoài ra, cung cấp cho nhân viên của bạn các nguồn lực để đổi mới trong công việc của họ. Khi được cung cấp các công cụ và tài nguyên phù hợp, những nhân viên giỏi nhất sẽ tự thử thách bản thân để đổi mới hơn trong công việc - và sẽ hoạt động tốt hơn. Đó là lý do tại sao các ưu đãi truyền cảm hứng cho hiệu suất - nhưng hãy nhớ rằng một mình tiền không phải là câu trả lời bền vững. Tập trung vào việc cung cấp cho nhân viên của bạn cơ hội để nâng cao giá trị cá nhân của họ trong khi phục vụ nhu cầu của công ty.

Cho phép đổi mới để truyền cảm hứng hiệu suất.

6. Ý nghĩa, không chỉ thành công

Giúp nhân viên của bạn thành công là điều quan trọng, nhưng bản thân nó không đủ truyền cảm hứng. Mọi người muốn nhiều hơn từ các nhà lãnh đạo của họ và nếu bạn có thể kích hoạt tài năng tự nhiên của nhân viên theo cách khiến họ cảm thấy có trách nhiệm hơn với công việc của họ, bạn sẽ truyền cảm hứng cho một điều gì đó quan trọng hơn - và có tác động lâu dài hơn.

Bạn không bao giờ biết tầm quan trọng của hiệu suất của ai đó cho đến khi bạn đo lường nó; và khi bạn làm, đó là một cách hiệu quả để truyền cảm hứng cho hiệu suất cao hơn nữa.

7. Quyền sở hữu, không chỉ trách nhiệm

Thực thi trách nhiệm là một thành phần quan trọng để duy trì đà hiệu suất. Tuy nhiên, khi bạn có thể cung cấp cho nhân viên của mình quyền sở hữu trong quá trình xác định cách thực thi trách nhiệm - bạn truyền cảm hứng cho niềm tin và mong muốn vượt lên và vượt ra ngoài nhiệm vụ.

Trao quyền sở hữu cho nhân viên của bạn có nghĩa là bạn đã chia sẻ và giao phó cho họ với thẩm quyền của bạn. Bây giờ bạn đang cho phép nhân viên của mình gọi cho bạn dựa trên những gì họ tin là có lợi nhất cho nhóm và tổ chức. Một lần nữa, đây là một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về các thành phần như đã lưu ý ở điểm 3.

8. Tôn trọng, không chỉ công nhận

Ngoài sự đánh giá cao và khen ngợi, hãy thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với công việc của nhân viên. Trong khi mọi người muốn biết họ được tôn trọng, bạn phải thiết lập các quy tắc cơ bản về cách kiếm được sự tôn trọng.

Có quá nhiều người nghiện được công nhận tại nơi làm việc. Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, chúng ta đã tin rằng chúng ta là đồng minh tốt nhất của chính mình. Chúng ta tin rằng chúng ta phải chỉ dựa vào chính mình. Nhưng thái độ này đặt sự nghiệp lâu dài của chúng ta vào nguy hiểm.

Thật không may, quá nhiều người muốn được công nhận vì họ quên mất giá trị lớn hơn đáng kể của việc kiếm được sự tôn trọng. Đào tạo lại nhân viên của bạn về tầm quan trọng của sự tôn trọng và hướng dẫn họ cách kiếm được nó. Khi họ thấy sự tôn trọng mang lại tác động lớn hơn, họ sẽ được truyền cảm hứng từ ví dụ của bạn.

9. Tăng trưởng cá nhân, không chỉ trách nhiệm

Trong lịch sử, các nhà lãnh đạo đã sử dụng trách nhiệm gia tăng để truyền cảm hứng cho hiệu suất. Mặc dù cách tiếp cận này có thể vẫn có giá trị, nhưng đó là khi một nhà lãnh đạo có thể giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển chuyên môn của nhân viên của họ mà hiệu suất phát triển nhất. Các nhà lãnh đạo phải dành nhiều thời gian hơn để cố vấn và / hoặc hướng dẫn sự phát triển và tăng trưởng của nhân viên của họ.

10. Tín nhiệm, không chỉ minh bạch

Cuối cùng, đó là một mối quan hệ dựa trên sự tín nhiệm truyền cảm hứng cho nhân viên thực hiện. Khi bạn có ý thức quản lý và đồng thời thực hiện các điểm từ 1 đến 9, điều này chắc chắn sẽ giúp bạn bắt đầu khả năng kiếm được sự tín nhiệm với nhân viên và truyền cảm hứng cho hiệu suất của họ. Khi bạn tín nhiệm một ai đó, bạn tin vào họ. Mọi người được truyền cảm hứng khi họ biết rằng các nhà lãnh đạo của họ tin vào khả năng của họ để giao việc.

Truyền cảm hứng cho nhân viên thực hiện tối ưu đòi hỏi một nhà lãnh đạo có thể nhìn xa hơn những điều hiển nhiên ở mọi người. Cảm hứng không đến từ thứ gì đó mà bạn bật và tắt, mà là từ hành vi liên tục - được kích hoạt thông qua nhiều cách - khiến nhân viên của bạn cảm thấy rằng họ quan trọng và bạn thực sự quan tâm.

(Hết)

 

Theo Glenn Llopis (PH. lược dịch)

Nguồn: https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2013/05/06/10-things-inspire-teams-to-optimally-perform/#2f0249466c83