Tọa đàm khoa học “Đánh giá độ tin cậy của thang đo sức khỏe tâm thần MHI – 18 trên giáo viên Trung học cơ sở”

02/11/2021

(Tamly) - Ngày 19/10/2021, tại Hội trường tầng 3 Viện Tâm lý học đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Đánh giá độ tin cậy của thang đo MHI – 18 trên giáo viên Trung học cơ sở”. Buổi tọa đàm do Phòng Tâm lý học Ứng dụng chủ trì. Buổi tọa đàm có đông đủ các nhà khoa học và cán bộ đang công tác tại Viện Tâm lý học tham gia.

TS. Đỗ Thị Lệ Hằng đã thay mặt Phòng Tâm lý học Ứng dụng báo cáo về quá trình đánh giá độ tin cậy của thang đo sức khỏe tâm thần MHI – 18 trên mẫu khách thể khảo sát là giáo viên trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy thang đo có độ tin cậy và hiệu lực cao, có thể sử dụng trong các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại Việt Nam.

Sau khi báo cáo được trình bày, các nhà khoa học và cán bộ tham dự đã thảo luận, trao đổi các ý kiến liên quan đến việc sử dụng thang đo MHI-18 hay thang đo khác để đánh giá độ tin cậy; thảo luận và lý giải về độ tin cậy của từng item, từng tiểu thang cũng như với các item có độ tin cậy thấp phải loại đi trong quá trình đánh giá độ tin cậy của thang đo. Bên cạnh đó, các chiều cạnh về ngôn ngữ dịch từ thang đo tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, khía cạnh văn hóa Việt Nam, kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu trong quá trình thao tác với phần mềm thống kê… cũng đã được các nhà nghiên cứu, đồng nghiệp tại Viện Tâm lý học quan tâm thảo luận sôi nổi.

Những ý kiến đánh giá của các nhà khoa học đã thực sự hữu ích cho nhóm nghiên cứu nói riêng và các nhà khoa học tại Viện Tâm lý học nói chung trong các vấn đề như lựa chọn và áp dụng các thang đo trong lĩnh vực tâm lý học, khía cạnh văn hóa và ngôn ngữ của thang đo khi biên dịch và đánh giá độ tin cậy của thang đo, cách thức tổ chức và tiến hành một đề tài nghiên cứu…

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tọa đàm.

 

Mai Văn Hải